רכזת השכבה : ווינשטיין שרון איריס

יועצת השכבה : אורנה ויצמן

מחנכת י"ב 1 : לוי ענבל

מחנך י"ב 2 : בן טוב רמי

מחנכת י"ב 3:  דאודי מירב

מחנכת  י"ב 4: גולדשמידט שמרית

מחנכת י"ב 5 : אורנה ויצמן

מחנכת י"ב 6: שרית פרידמן

מחנכת י"ב 7: ווינשטיין שרון איריס

רשימת ספרי לימוד לשנת תש"פ מעודכנת:

תשלומי הורים י"ב

כניסה למערכת