רכזת השכבה: רחלי ליזרוביץ                                                      

יועצת שכבה: אפרת גיל                                  

מחנכת י1: עפרה אביב

מחנך י2: עופר צדיקריו

מחנכת י3: רחלי ליזרוביץ

מחנכת י4: עדי בן דוד

מחנך י5: יגאל הראל

מחנכת י6: טליה אליאס

מחנכת י7:  עדי גרבובסקי

מחנכת י8: טל חכם

מחנכת י9: דניאל צור

רשימת ספרי לימוד לשנת תש"ף:

חוזר תשלומים לכיתה י'

כניסה למערכת