חזון בית הספר

צוות בית הספר יקדם את כלל הבאים בשעריו
להגיע למיטבם

בתחומים הבאים:

מימוש עצמי, עושר תרבותי, הגינות חברתית
ומעורבות אזרחית.

 תיכון_רמון

********************

 

החזון החינוכי מיושם בחיי בית-הספר
בחמישה מישורים מקבילים:

במישור האישי

מתן מענה לצרכים המגוונים של כלל התלמידים, תוך הכרת השונות ביניהם.

עידוד תלמידים למיצוי יכולותיהם. טיפוח מצוינות לימודית לצד סיוע לימודי

למתקשים

מגוון מסלולי לימוד

 

במישור הבית-ספרי והשכבתי 

דיאלוג מתמיד תוך כבוד הדדי בין תלמידים לבין הצוות החינוכי.

"מנהיגות רמון", יוזמות חינוכיות, חדר רמון, עמיתים, רדיו רמון.

במישור הקהילתי-יישובי

עידוד תלמידים להתנדב, לתרום ולהיות פעילים בקהילה:

התפתחות אישית ומעורבות חברתית, תעודת בגרות חברתית, יוזמות ב'פרויקט קבוצתי', התרמות.

במישור האזרחי-לאומי

הפעלת יוזמות חינוכיות להעמקת הזהות יהודית דמוקרטית, לצד טיפוח תודעה יהודית, הכרת ההיסטוריה והתרבות של עם ישראל, א"י ומדינת ישראל

תכנית פדגוגית לצד תכנית חברתית–ערכית.

במישור האוניברסלי

הבנת המשמעויות של היותנו גם "אזרחי העולם", בעיקר במציאות הגלובלית והאינטרנטית.

מסע לפולין, חילופי משלחות נוער, מיכנדורף-גרמניה, משלחת לאיטליה, קשרי תרבות וחינוך ישראל-סין.

כניסה למערכת