הלומדים עוסקים באופן פעיל: בשירה ובנגינה – ביחידות ובקבוצות – ומטפחים את המיומנויות לביצוע מבוקר,

עוסקים באלתור וביצירה עצמית, כדי לאפשר מעורבות אישית במוזיקה.

קבלה ללימודי המוזיקה מחייבת ידע קודם תאורטי (תווים וסולמות) ויכולת נגינה או שירה.

 הלומדים יכירו יצירות מתוך ספרות המוזיקה תוך כדי האזנה אנליטית, וכן יקראו ספרות מתאימה.

התנסות מרבית, על כל ערכה החוויתי, הרגשי, האסתטי, החברתי והחינוכי של אומנות המוזיקה.                      

הבנת יחסי-גומלין בין אומנויות המוזיקה לבין אומנויות ומקצועות אחרים.

פיתוח המיומנויות נעשה באופן סדנאי.

ערב מגמת מוזיקה תשע"ט

              

 

ערב בית ורוד

הפקה עצמית של התלמידים, מבחירת נושא הערב, דרך עיבוד והפקת השירים.

תנאי הקבלה למגמה:

ממוצע תעודה – 80 ומעלה.

ציון מעולה – ט"מ בהתנהגות ובשקידה.

מבחן התאמה אישי למגמה וראיון אישי.

מבחני הקבלה יתקיימו בתיכון רמון, ביום חמישי 7.3.2019 בין השעות 15:00 – 20:30.

ההרשמה למבחן ולראיון תהיה באמצעות יועצת בית הספר בחטיבה.

המעוניינים להיבחן מתבקשים להביא תעודות כיתה ח' ומחצית א' ט מחטיבת הביניים ולהכין קטע נגינה/שירה  מוסיקלי.

אין צורך להביא כלי נגינה, למעט גיטרה, גיטרה בס וכלי נשיפה.

קבלתם של תלמידים בעלי כישורים מוסיקליים ללא ידע מוקדם בתווים וסולמות, תותנה במכינה שתתקיים במהלך הקיץ.

 

כניסה למערכת