עדכונים

תמונות אחרונות

IMG_1684

אמנת המסע

אמנת המסע לפולין

"תיכון ע"ש רמון"

מחזור י'

אנו אורחים בפולין ושגריריה של מדינת ישראל .

                                   

כבוד – כבוד למקום ולנספים כמשלחת ממלכתית מייצגת, בין החברים למסע, לתושבי המקום ולתרבותם, וכן לכל בעלי התפקידים המלווים את המשלחת .

 

עזרה הדדית – יש להתחשב ברגשות של חבריך למסע ובתגובותיהם השונות תוך מתן עזרה הדדית  במהלך המסע.

 

הדרכה ופעילות – הנוכחות בכל פעילויות המשלחת הינה חובה. אין לעסוק בפעילויות אחרות במהלך ההדרכות.

יש להישמע להוראות הצוות, המדריך והקב"ט, לכל אורך המסע ולנהוג על- פי החוק והכללים במלונות, במטוס ובאוטובוס לשמור על השקט והרכוש.

 

הנכם חברים במשלחת  בית- ספרית, לכן חוקי בית- הספר כמו גם חוקי המדינה

בנוגע לשתיית אלכוהול ועישון סיגריות חלים גם במסע.

 

השכמה ועמידה בלוח זמנים – על כל חבר במשלחת לקחת אחריות ולעמוד בלוח הזמנים.

 

גילויי אנטישמיות – יש לגלות איפוק ולא להגיב בכל צורה שהיא על כל גילוי אנטישמיות.

 

להזכירכם, תלמידים אשר  לא יתנהגו  בצורה נאותה יוחזרו לארץ, וזאת על פי חוקי מנהלת פולין.

תקוותינו כי המסורת היפה של משלחות "רמון" לפולין תישמר.

 

שמירה על כללי האמנה תשמור עלינו ותכבד אותנו כמשלחת.

הנני מתחייב לעמוד בכל סעיפי האמנה וליישמם במהלך המסע לפולין.

 

 

שם:________________                                חתימה:__________________