שלום,

רצ"ב קישור לטופס מקוון לערעור על ציוני בגרות מועד קיץ ומועד ב' תשע"ט.

https://docs.google.com/forms/d/1K_LCnLM6rKCntflELXMdHPDDxh3FwRdqwJScljga_Yc/edit

ניתן להגיש ערעור עד: יום שישי 06/09/2019 בשעה 12:00.

אנא קראו בקפידה את הנהלים בראש הטופס ושימו לב ללוחות הזמנים!

משה"ח לא מאפשר חריגה מהזמנים שהוגדרו לגבי ערעור, ועל כן הרישום בטופס המקוון ומעקב אחר החלטת בית הספר לגבי ערעור היא באחריות התלמיד.

שכבת י"ב תשע"ט:

שימו לב כי סיימתם לימודיכם בבית הספר, ועל-כן הנכם נחשבים כבוגרים/נבחני משנה.

*תוכלו להיכנס למשו"ב בשנת תשע"ט לצפייה בציונכם.

תלמידי בית הספר:

יש להירשם בטופס המקוון שנשלח במשו"ב.

בברכה,

ענבל לוי, רכזת בגרויות

כניסה למערכת