הודעה לתלמידים שנרשמו לשאלוני הספרות באנגלית- שאלון D ושאלון F:

שימו לב לנושאי הלימוד לשאלונים 16484 ו- 16584 ,עבור נבחני משנה בוגרים:

מצ"ב קישור: http://meyda.education.gov.il/files/Exams/LiteratureBagrutForExternalReformaStudents.pdf

תודה,

ענבל

כניסה למערכת