אישור רישום:

בתום הרישום במזכירות, תקבלו טופס אישור רישום כולל התאמות.

הטופס מהווה אסמכתא כי הנכם רשומים לשאלונים שביקשתם, וכי הצהרתם בעת הרישום על ההתאמות

להם אתם זכאים. אנא דאגו להביאו ביום הבחינה. בלעדיו ייתכן שתתקלו בבעיות ביום הבחינה.

התנהלות ביום הבגרות:

ביום הבגרות מומלץ להגיע כחצי שעה טרום תחילת הבגרות ולוודא לאיזה חדר בחינה שובצתם.

עליכם להימצא בכיתה לפחות 10 דקות לפני תחילת הבחינה. תלמיד אשר יאחר, לא יורשה להיכנס לבחינה

לאחר 10 דקות ממועד תחילתה.

לא לשכוח להביא תעודת זהות! 

 

טלפונים ניידים/ שעונים חכמים ואמצעי תקשורת אחרים

משה"ח מדגיש כי חל איסור מוחלט על הימצאותם של טלפונים ניידים/שעונים חכמים/אמצעי תקשורת אחרים בקרבת התלמידים במהלך הבחינה. נבחן שימצא אצלו טלפון נייד או אמצעי תקשורת אחר, גם אם לא נעשה בו שימוש, בחינתו תיפסל לאלתר והוא יעוכב לשני מועדים רצופים. בנוסף, תלמידים אשר בתהליך הערכת בחינותיהם יעלו ממצאים המעידים על שימוש בטלפון נייד ובכלל זה, תשובות זהות במחברות שונות ממנות שונות ("תשובות פורמט") או לחילופין, תשובות במחברת הבחינה השייכות לשאלון אחר, במקרים אלו בחינתו של התלמיד תיפסל והוא יעוכב לשני מועדים. קרי, במידה והתלמיד נפסל במתמטיקה במועד חורף 2020 ,הפעם הבאה שיוכל להיבחן במקצוע תהיה במועד קיץ 2021 .

התנהלות היבחנות בשני שאלונים ביום בחינה

בוגר שנרשם לשני שאלונים באותו היום, זכאי להפסקה של חצי שעה בין השאלונים.

אם ההפסקה חופפת לתחילת השאלון השני, יש לגשת בתום השאלון הראשון לחדר בו תתקיים הבחינה הבאה. ההפסקה תהיה תחת השגחה בחדר הבחינה, ואתם תקבלו את הזמן שהפסדתם (בהתאם).

שינוי תכנית הבחינה באנגלית בשאלונים 16384 ,16484 ,16584:

שאלונים אלו מיועדים לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרנים בלבד!
החל ממועד חורף תש"ף 2020 תכנית ההיבחנות בשאלונים אלה תשתנה. הבחינות לא יכללו יצירות ספרות, ובמקומן תהיינה מטלות קריאה וכתיבה ללא רשימת הכנה (אנסין).
שאלון 16384 (ב׳): שני קטעי unseen קצרים. ללא מטלת כתיבה.
שאלון 16484 (ד׳): קטע unseen אחד ומטלת כתיבה בהתייחסות לנושא הטקסטט (100-80מילים).
שאלון 16584 (ו׳): קטע unseen אחד ומטלת כתיבה בהתייחסות לנושא הטקסט כ-120מילים.

 

כניסה למערכת