החלה הרשמה למועדי חורף תש"ף בלבד.

במועד זה ניתן להירשם רק לשאלונים במקצועות החובה.

פתיחת הרישום למועד חורף: 10.9.2019

פתיחת הרישום למועד קיץ: 25.11.2019

כניסה למערכת