החלה הרשמה למועדי חורף תש"ף בלבד.

במועד זה ניתן להירשם רק לשאלונים במקצועות החובה.

פתיחת הרישום למועד חורף: 10.9.2019

פתיחת הרישום למועד קיץ: 25.11.2019

*בוגרים יכולים להרשם עד 24 שעות לפני מועד קיום הבחינה.

 

הרישום יתקיים אך ורק במזכירות בית הספר ולא טלפונית.

שעות הרישום:

בימים א-ה בין השעות: 9:00-15:00

ביום שישי בין השעות: 9:00-12:00

 

בעת ההרשמה עליכם אף לדווח על ההתאמות שלכם.

בוגר שיירשם ל:

בגרות חורף לאחר 1.11.2019

בגרות קיץ לאחר 1.3.2020

תוגש בקשה במטה הבחינות לאישור התאמות בדרכי ההבחנות. אישור הבקשה יינתן רק בסמוך למועד הבחינה.

 

הגשת אבחונים חדשים למשה"ח עבור בוגרים:

יש לפנות בכתב לוועדת חריגים למקרים חריגים שבאגף בכיר בחינות, אל הגב' אהובה סיידוף.

עבור מועד חורף: עד יום שישי, ג' בחשוון תש"ף    1.11.2019.

עבור מועד קיץ: עד יום שישי, כ"ד באדר א' תשע"ט 1.3.2020.

 

*יש להתעדכן במידע הקיים בלשונית "עדכונים חשובים לקראת בגרות" באתר זה.

 

תלמידי בית הספר:

יש להרשם בטופס המקוון שנשלח במשו"ב.

בהצלחה בבחינות הבגרות!!!

כניסה למערכת